Sidor

onsdag 8 januari 2014

Prat som folk.

Folk ha mang gang fråga åv me "alltså vannifrån e tu egentligen?" Min egna konstiga dialekt kan man väl säj e ett hopkok av Nykaabidialekt, purmodialekt samt en stor nypa sydösterbottnisk. He e egentligen ganska störand att it ha nan egen dialekt, å ja er en kappvändar som lätt accentuerar t.ex. det sydösterbottniska tå jag rör me i han regionin. Jag avundas folk som har en vacker och kännspak dialekt, ju breidari desto härligari. Terjärv-, Kokkola- och Närpesdialekten hör noo ti mina absoluta favoriter. Önskar att jag å sku tala grundsprååtje elä taal så man förshtåår kva et säir :D 

Surfa på nykarlebyvyer för att på naa sätt försök hitt tibak ti he ja ejn gang prata. Och mycket riktigt hitta ja en ordlista. Från och med nu ska ja böri använda dähä orden på hejltid! Simon brukar mobb me för vissa ord, så nu ska ja mobb hans (elä "hanas"!), inom citationstecken med ett sarkastiskt uttal.

Adäleis. "Aalis"
Aderan. "Anin"
Assit. Fan så bra uttryck. Gratis eller nästan inga pengar alls. Ja fick e för assit.
Dråcknin. "dråken"
Dåklo, dåkäl.
Dåoli. Na som itt sydösterbottningar fattar. Vatå dååli?
Eindeira, ana hoko.
Eismend. "ömsand"
Frissam. "jåbbi"
Föus. "nöts"
Gaijji. "gatt"
Gambälan gobb. "gamal gåbb"
Grömt. "grymt"
Ipi. "ypin"
Jan. "shennifrån"
Jär. "shenn"
Järet.
Jöutas. Ett uttryck som ha har fundera hejla livi på om e finns na aderstans än i nykaabi. "Kosta på" sejr di at e betyder. Jaa, he betyder väl ungefär he. Jaa noo jöutas he.
Kapel, kaplas. "ojuud" Ljudet som uppstår tå t.ex hästan springer i hagan elä om man sjölv e på nedranvåning å nan rumstrerar om på övranvåningen.
Koddona. "koonan"
Levand. Va ere fö levand jäär?
Mjölöuk. Trodd ja va et ord som bara mamm å moster använd om folk som va liti "tomto." :D
Määra. "mena" Va määra do no?
Ped. "sykäl"
Pina. (Vedapino)
Pjasa se. "löip se"
Pjasalappin. "löipe"
Poka i.
Roko. "doåli"
Råkel. Elä råkelrii elä råkelverk.
Råkeltapp. Ejn som e ha gaji liti sämber för jär i livi.
Schyni. "ganska"
Spilt. "okvass"
Staka. "räcker" Hedee staka ju itt naastans.
Stikel. Att "stapla så att högen blir instabil" e beskrivningen. Tänker mest på att tyng in saker tär di egentligen itt har ryym. Aktivitet som bruk utövas av typ jag å fammo.
Stygg. "äckli" Styggan mat. Men "usch va styggt" kan man ju å säj om t.ex kläder. Elä att man pratar styggt. (svär elä använder könsord)
Taan dee. "tide ifrån"
Tidee. "tenn"
Tokodee. "tådde"
Tär. "tenn"
Öödit. "råddåt"

Vissa ord e kanski int rejnodla nykaabidialekt, har ju en mamm som e från munsäl å e grömt bigåva så min version åv nykaabidialekt har säkert en dejl drag tärifrån. Men vissa så dro ja nästan på mun tå ja läst, för ja hadd hejlt glömd bort att sådee bruka ju jag å kompisan min prat ejn gang i tin :D Häälit. Nu ska ja byri prat nykaabidialekt på hejltid. He får bli mitt nyårslöfte för 2014. Prat dialekt.