Sidor

onsdag 18 maj 2011

Oikein kummallinen tiistai

Iaf mina kvällsnöjen har varit av det underligare slaget :D Börja me att städa "kanttoori" som fammo bruka kall e, alltså skrubbin under trappon som allti e full me mösskit. Försöka åtgärd problemet nu genom att bomm igen ett hål varifrån di antagligen komber, me en träbeta å en dejl silvertejp. Å en mössfällo i förebyggande syfte.

Nåja, tär hitta ja en massa jackor som ja itt ha använd på flejr år, så ja måsta ju förstås prov igenom dem allihop innan ja tog det mogna beslutet att lägg en dejl åv dem ti loppis (int all, ja kuna itt laga bort bruna mockajackon me päls runt, den var en stor del av min identitet som tonåring :D Å int helder Irmas gambä läderjackon, han e ju nästintill antik men fortfarand snygg. Å KORT.. Vafan har ja gjort tå allting sluta mitt på magan, ti va som int fö trang men för kort..!?)

San too ja en promenad å ibland får ja som bekant för me att ja måst snok i adär folks uthus. Bara en sjuk pakkomielle ja har, int na värr än så.. :D Nå nu var e ju bara dehä närmaste grannuthusen tid na folk knappast ha lagt sin fot på runt 30 år, iaf framför ejna dören hadd e växt 2 gränar så ja tror int e va så hårt trafikerat. Int hitta ja nu na häftiga saker men he allti roligt ti snok, he känns liti förbjudet. Livin on the edge, vejt ni.. :D

Saan vejt ja int riktit hu ja kom me för e, men åv nan anlejdning satt ja mittiallt me en gambä dagbok i handen, från åren 2005-2007. De va mycke gråt å tandagnisslan dom åren.. Jaa, hur fan tänkt man riktigt, tänker man nu, men tillika minns man precis hu man känd i all situationer. Å noo fick ja me en par goda skratt å, hu man kuna uttryck se.. Några utdrag:

"Å han va ju gambäl, 28 år!" (Fan ja e ju snart he sjölv :D)

"Jaa, så råka ja J vi melody å, han va lika hårlös som vanligt." (Va he som he väsentligast ja hadd ti säj om an? Itt naa va vi tala om, hu an va, såg ut elä naa. Han va hejlt enkelt bara hårlös.)

"Nåjaa, den som sover syndar icke. Fast igår sku ja noo heldär ha synda än sovi." (He har ja täremot växt ifrån.. Allt va man sku råk ti haldas hejm e bara hälsosamt.)

"Jaa, ja vaar noo lejd me sjölv ja. Vann e hande botchen nu igen tär e star hu man ska göra i all situationer?" (Har numera en sådan bok, men dess tillförlitlighet är inget jag vill garantera, rekommenderar också i fortsättningen magkänslan :)

"Men va vejt ja, noo kan e ju händ an va leissin.. Int kan an ju va hejlt känslolös heldär..!?" (Jåå, Fia 18 år, karar KAN vara he. :D)

"He e så typiskt han! He e så jävla painava ti ta tymin ur asshåli å ring å sej an vill rejd ut allt! Vittu, he får vara, åt helveti allt satan, sita tide å hald käft i all evighejt om du tror e var betär så. Hör itt du åv de så får e noo fan vara!" (Vettigast radren ja ha läst i hejla botchen. Krus tokode saatan.. :D)

"He va demdi tändstickona nu igen. En tändsticksask. Ett tobakspaket. Smoking kills star e på paketi. Men ere sjölva tobakin som dödar elä ere tändstickonas fejl? Ciggen brinnder åpp tills e bara er en rotian fimp kvar. Sku int e ha vori för tändstickona sku an ha vori oröjkt å oförstörd. Men du kan allti röjk an, för allti er e nan jävel som har eld!!" (Bästa liknelsen miin ever! :D)

"Söndag 18 Mars, en dag tå man helst bara sku vila ligg i sänjen å rop satan." (Om it ja misstar me hejlt, så har ja hadd sama känslo en par ejnstaka gang efter hedee å. He e så ibland, he naa man får leva mee :D)

Haha, he va roligt. Men nu e noo klockon så mytchi så e vaar noo natten nu!

onsdag 11 maj 2011

Hata-lista

Konstit hur man kan vara så glad å sedan mittialt bara känn se som Fuck the system.

En aderan sak som e konsti e fenomenet att man som MÅST skåda tv-program, läsa facebook- å blogginlägg å kommentarer, skåda foton å allt sånde som stör ejn så helvetis å man får bara hejlt i närvren åv ti si e. Men entå måst man tid å snok?! Vaför?

Från saker som bara e liti konsti ti saker ja hatar.

Ja hatar kraftuttagsaxlar som väger 1000 kilo minst å vars kätting man ska häng åpp an i, e laga åv satan sjölv som antingen bara it kuna, elä mejr troligt på rejnt fitteri it lag tid en länk til. NÄÄ, vaför he, he ska svejttas å sväras in i he sista innan man har åpphängd satskapi.

Ja hatar hande satans dadadam låtin som spelas omåomåomååteromigen på all radiokanaler. Ja hata hande satellites låtin som di hält åpå me ifjol, men dehär e noo riktit ännu mejr närvpåtagand. Hoppas e gar riktit åt helveti för an.

Ja hatar folk som tror att Novias webmail e en bostadsförmedling, ja sku it kuna bry me minder i at e finns lediga svejttoga ejttor i vasa över somarn! Än minder vill ja at era satans lägenhejtsannonser ska ta åpp utrymme i min inkorg. MONGOLIDER!

Mest åv allt hatar ja folk som it kan bestäm se å folk som it kan hör åv se.

Ja måst faktiskt ta å citer min gode vän Nynäs, han sejr mytchi klokt, men dehär va riktit extra klokt: "Ja kan noo leva me att djur fittas me me å att teknik krånglar, men faan tå foltchi böri kråta å jävlas, tå vaar ja förbanna!" Sant sa du, larsmobooi.

Nu ska ja ta å hopp i biln å fa ti skutas, i hopp om att avsluta kvällen i en trevligare anda.

Peace, love, pakito and harmony.

måndag 9 maj 2011

Sjuklig

Joonä, e ju allti roligt att hind vara frisk i typ 2 vikor innan man vaar sjuk pånytt. Nämen ja tror noo int he na förkylning, he e noo snarari na pollenallergi ja har, iaf väldigt typiska symtom för he. Ögona e irritera, e jättetröjtt hejlatiin, nyser å hostar. Var likadant förra våren å, så noo har ja väl gaji å vaari allergisk på gambä dagan.. Men så ha ja nu nästan bara hadd så otroligt damboga arbejt denhä sejnast tiin å, måka ur torken, städa åpp en massa gambä foderrester, dreji ur kalvkättar å sådant så noo kan man väl vaar liti halvallergisk me minder.. :D Men idaa hejm å vilar så kanski ja känder me liti piggari tills imoron.

PLUS att ja ha sluta röjk (fösökar mitt bästa iaf) så he ska väl hostas åpp en massa gambä fimpar å. Nä he gar noo faktiskt bra ti va utan inni vikona, men så fort man tar nan öl vill man ju noo var liti snål. Men i lördast röjkt ja faktiskt bara TVÅ tobakar så he ha ju noo minskat drastiskt, förr kuna e noo lätt fara et paket per lördaskväld.. :P Men he e lättari att va oröjkt om man e me icke-rökande sällskap å, ja e en rikti jävla social-röjkar jag. Hedee e ju allti skitbra att ta till om man e i ett sammanhang me okänt nytt folk, "ere nan som röjker jär? Jahapp, tå far vi ut på tobak!" Åså var den isen bruten. He brukar mang sej som itt röjker å att man som icke-röjkar altti missar allt hedi saftigast skvallri å gooast juttuna. Så joo, he e noo en stor social faktor me hedee. Men ja behöv ju it va så social jär i skojin så he e ju lättari att slut tå. :D

Va ju ti Tuuri i lördast me mamm å farbrors känjen, å ja konstatera he e riktit hälsosamt ti fa å prov na jeans imillanåt. Varning för elefanter i provrummet. Jonä, hemska tider, min avbytarkropp e long gone, iaf 10 kg bort.. Men ja bruk it ha så svårt att ga ner i vikt om ja rikti ger me fan på e, så idaa böri ja drick, som mamm brukar sej :D Trodd noo e sku fara bara ja börja rör på me på dagan, men he tycks itt rikti ha hadd sama effekt som vanligt.. Skrubbin e full åv kläder som ja SKA koma i igen, kosta liv, kosta död. Punkt.

Så va sku man hitt åpåå för sysselsättning idaa nu tå som sku vara såde lagom ansträngand? Om man sku böri förberejd för the bedroom makeover. Itt ska ja nu göra na stora förändringar men ja ha stört me på hedi röd snejdtaki ända san ja flytta in så nu ska he målas VIT. Åså väggin mittemot ska å målas, nan färg, he ha ja itt bestämd ännu vilken men måst fa efter na färgkartor å skåda liti va som passar ilag me den fina blommiga retro-tapeten. :) Sku egentligen behöv läggas nytt golv å, hande plastmatton som e tär nu e noo så otroligt ful, ett skarv mitt på som haldär på å komber ipi, plus att an ha blivi liti halvraiska på flejr ställ tå man ha flytta sängar in å ut tärifrån.. Men he måst vi si san va ja hindar me, viktigast e att snejdtaki var måla.

Så sku den ständigt ödiga bastukamarn fullproppa me allt möjligt behöv rejdas åpp å. He som et sånde utrymme tid allting var slängd som man it rikti vejt vart man ska lägg elä som man tänker att man ska lägg na aderstans SAAN.. Å garagi, suck å stön, he ju knappt så man ryms in tid.. "Noo e jär ti jära" brukar mommo sej. Ja tror faktiskt ja ska dra på me na kläder nu å böri me hande bastukamarn.We'll see us in heaven
I'm counting the days

tisdag 3 maj 2011

Oikein mukava tiistai

Måsta bara skriv ett blogginlägg för att meddel att jag, Sofia Charlotte Rönn, har för första gangån i hejla mett liv stigi åpp 06.30 å fari på moronpromenad! Itt nan langan keikka, en 45 minuter som e nu tar att ga ti lådon å tibak (om man gar sakta, vilket ja i mitt nyvakna tillstånd också gjord), men entå e ja hejlt fakkin stolt övä me sjölv.

Nöjdheten förpestades dock redan vid morgon kaffet tå jag min klant spilld ut en halv mjölkliter över halva köksbordi inklusive halva lantbrukskalendern. Får si vann denhär daan slutar, he e ju oikein mukava tiistai (som di allti sejr på nova, vejt it va he e för skillt me tisdagan men ja ha it hörd at di sku ha sagt att man sku ha en oikein mukava päivä na ader dag, faktiskt.) Iaf så har e händ se förr att e ha blivi riktit oikein mukava tiistai i ironisk mening...

Vappen tå, firades me att först va vi Rkki 8.30-16, gick riktit smärtfritt utan missöden, va ju nu vejt åv iaf :D Sedan en liten lenkkitur å efter he vänta en vinflasko på me. Ja konstatera ja böri noo var gambäl. Joel hadd ju en massa kompisar vi vårt (vi hadd ju ff, uujee) men it brydd ja nu me na destu mejr i tem, ja satt för me sjölv ja vi datorn, smutta vin, fejsbooka å hörd igenom en massa gambä musik på datorn, hadd en allmänt gemytlig data-förfest för me sjölv me andra ord! Så komber mittiallt ejn åv Joels flickkompisar å tycker åt me: "Alltså.. va gö to jär egentligen? Sku int tu som bord vara på typ, Pedros, i Jeppis elä i Vasa elä naa..!?" Nå, vittu sori att ja itt har ett liv... :D Vafö he förästin tå man kan sita för se sjölv å ha e bra? Oj lilla 15-åriga flicka, tå du sku veta hu mytchi ja ha hinda vara vi Pedros, jeppis å vasa, å allt va gälit ja ha henda göra tär sku du noo tyck e bra att ja siter hejm en par tiimar.. :D Å ja kan ju sej ja va ju faktiskt ti Pedros sejnari å OJ så roligt e va tär.. :P (Saknar Ekenäs.. bara na rikti liiti.)

Näpp, nu måst ja böri aktiver me, ska en sväng apoteki i Bennäs föri Nikkis för jär finns it en enda stackars burana konstatera ja igår tå en smällande huvuvärk gav se ti känna. San blir e ti dra ur na kalvkättar å sådant.

Eikä muuta, jatketaan!