Sidor

lördag 27 augusti 2011

Final call

Böri e noo vara för städasi å packasi mett iaf. Nå packasi e ganska langt på raden men he återstår ti rejd åpp liti i mitt slott så ere ju liti trevligari nästa gang man komber hejm om itt man behöv ta ipi dören ti ett totalt kaos.

Ja tror noo he bor en lillan livskonstnär i dehär husi å. En påsa me äppel, kastrull i behov av diskning efter äppelmostillverkning (husmorspoäng! Å he vart faktiskt ätbart!), sticksömar, garnnystan, broderas, gamla plåtburkar, mjölkhinkar, kameror, fårskinn å programblad från Purmo lantbruksutställning 1952. Liiti snärttit, fick e åv Nikkis papp, me obrutet sigill å allt! Men he måsta ja noo bryt så ja sku kuna läsa e :) Å jär mittiallt tå så siter jag me en kaffikopp i handen å stirrar på en äppelmunk som ja it too vinstin mee. E ja sjuk? Ja som aldär sku lämn bulla åt slumpen. Men itt klagar ja, vågen visar 6 kilo minder än i början åv somarn. 3-4 till så sku ja va mejr än nöjd å ha avbytarkroppin tibaka :D

Sista arbetsdaan i torsdast, va nästan riktit vemodigt men ja ska antagligen tid å föus en hälg i oktober å så riktit slut er int e än. Måsta mys en extra lang stund me Älga miin åså fick ja ta en sista tur me v-twin å. Itt för att vi annos helder brukar trät speciellt mytchi men i förrgår kom vi riktit extra bra överejns, int ens kraftuttagsaxeln jävladist mee me. Han vila noo säkert va snäll tå e sku vara så läng tills vi råkas igen. Undrar vem som får äran att kör min favoritmaskin nästa år. He noo ti ring om he e naa, ja kan nästan påsta nu att ja e v-twin 750 expert, iaf vejt ja noo lika mytchi som gubban på elho :D

Nej faan böri göra naa nu mänsko. Well I guess if you said so, I have to pack my things and go..

That's right
Hit the road, Jack
And don't you come back no more, no more, no more, no more
Hit the road, Jack
And don't you come back no more...


torsdag 18 augusti 2011

Moving out

Jaa, jag e int påväg att flytt nastans (bevare mej väl) men min kära bror tog sitt pick å pack å blejv jeppisbo i måndast. Huuj.. Nå, förstås förståeligt om man ska ga i skola tär å entå snart fylder 21 så noo kan man ju böri försök ti leva utan mamm som tvättar, städar å lagar mat tå. Va hejla daan tär igår å packa åpp å greja åpåå me de ena å de femte, he blir så jättefint. Oj he väcker så minnen..

Minns så väl han daan jag flytta ti min första egna bostad på staketgatan 3 C 18 i nykaabi. He va i början åv Juli 2007. Efter att ha tillbringat ett år på internat på Åland så blejv e lugnt sagt konfliktfyllt att försök böri acklimatiser se ti boende på tallvägen igen. All "vart ska du", "me vem", "hu läng e du" åsåvidari i all oändlihejt hold på ti drive me insane. Itt hadd ju nan fråga he på ett år. Å så vila ja e sku fortsäta! Efter liti sökande hitta ja ganska snabbt en 2 r + k på 63,5 kvadrat. Perfekt. Nu ska ja UT!

Lådo efter lådo fylldist å sakren verka aldär ta slut. Hu mytchi tavara kan e egentligen rymmas i en lillan bastukamar..!? Dessutom va lägenhejtin på 3e våningen, utan hiss. Trappa upp, trappa ner igenåigenåigen.. Om itt ja minns fejl gick ja ner en 2-3 kilo hande vikon ja hold på å flytta :D Lådor braka, nan kaffekopp gick sönder, ja å he va förrästen itt he enda som gick sönder. Citikkan som ja hadd låna åv Ekas backa ja åv misstag in i trappon vår så hejla trappräcki å mammas en par blomkrukor gick väldigt sönder. Dessutom va jag å mamm ganska så på kant hejla hande somarn så ja minns ja veta itt hu ja sku våg berätt va som hadd händ, ja va noo säker på hon sku död me, minst, men he va nu itt så faalit sist å slutligen :D

Men ja minns så bra honde känslon första kväldin tär. Ett berg me lådor sto i vardasrymi. Sänjen va åppbärd å ihopskruva. Na brö, smör å juice va inhandla å inlagt i kylskåpi. Lådor å tidningspaper låg slängd överallt. Å tär sto Fia, 19, snart 20 år, i ett fullständigt kaos å me en sopbosta i handen, stuli (låna) från den tomma grannbalkongen. Men noo var ja lyckli! Ett eget hem. Alltså nu e ja vuxen. På riktigt. Öhh, nåjaa, me facit på hand kan ja nu säj att noo va ja ganska så ung å dumb tå ännu, å hadd mytchi oskåda...

Å saan he har e vari flytta.. en par gang. Egentligen har man nu levd i en rejsväsko dihä sejnast 2 åren tå man ha fori av å an ti ekenäs. He er ett ständigt packa upp å ner å imillanåt ork man it ens pack åpp för man ska entå snart fara igen. Men HEJM-hejm, he e noo allti Nabba. Å så har ja känd ända saan han daan ja flytta in, i september 2008. Å endast en storan rödan bondstugu från sent 1800-tal me 3- elä 6 dejla fönster, förstukvist, hörnspis, kakelugnar, stockväggar, spegeldörrar å plankgolv kan tänkas änder på he :) Tills tomten tycker ja ha vori så snäll så ja får he så hittar ni noo me jär.

lördag 13 augusti 2011

A simple girl fallen into trance..

He finns två saker som underlättar tillvaron tå allt känns liti piss. Djur å musik.
Min ko Älga som altti finns tär me sitt stora bruna hovo som on lägger i famnen på ejn. Underbart ti bara lägg se ner i båsi, lut se åppet en å bara goos. Hon e så snäll å förstående, fast hon är en ko. <3

Å Nelli som altti e lika glad att si ejn vare se he flejr vikor saan man ha vori hejm elä om man bara ha vori utanför dören framåtibak.

Musik. Hardstyle. Electro. Hard trance. Ibland sku ja bara lyft åpp arman, hopp jämfota en gang, men aldär land, utan försvinn in i all underbara basslines, låta dem spräng sönder me sjölv inifrån, mala sönder me ti små betar å smält in i laserlights, regnbågar å enhörningar.

Ejn sak ha ja fundera. Ja ha altti sitt me sjölv som en person som e ganska"enkel" om vi säjr så, me vilket ja menar lätt att första se på. Okomplicera. Int som adär brudar me andra ord. Men ja tror mänskor e int laga för att tyck om okomplicerade mänskor. He sku ju bli för lätt tå. Ja behöv ju bara gaa ti me sjölv, tycker jag om en okomplicera mänsko? Nää, noo e he ju mejr spännand tå int allt blir för enkelt.

Kanski jag hejlt enkelt ska slut att vara så jävla enkel...!? Men ja sku itt ork va svår!

måndag 1 augusti 2011

Sociala behov

Sku egentligen behöv städa men tykt he va så otroligt gott me kaffi å na törka grisar papp hadd lååsta handil hid, sama som vi hadd vi villon igår. Noo e he fatisdomin stor i Rönnas gååln.

Sjölv har ja just åvklara 5 dagar i ettt föus från 1800-tali, mjölk 13 koddor me kannu, jehee. Meen noo gick e he å, som allt ana. Fick fortsäta idaa vi Nikkis, kändist som rejna semestern att bara behöv skrapa ur båsen, lägg torv, byt mjölkfilter å still 4 kalvar :) Saan ha ja vori ti staden J å uträtta diverse ärand, kolla att allt e som e ska me studiestödet bl.a. Å he var e tydligen. Så nu återstår ti arbejt 4 vikor till innan vi glada till skolan går igen. Sir faktiskt framemot att böri skolan, man känder se rätt ensam jär. Sita i traktorn dagan i ända å koma hejm ti ett tomt hus på kväldan. Tycker noo om ti va för me sjölv ibland, men he behöver ju itt ga ti överdrift. Skillna på egentid å total isolering från omvärlden.

Men i hälgen blir e rajraj igen, Scooter i Kokkola me bästaste partyAnna! Oj he komber ti bli REJV! Åså eventuellt en sväng ti bostadsmässon föri på daan :)

Tala me Emmi i telefon nästan 1½ tiima igår, vi hadd liiti ti ta igen efter att itt ha hört varaders röster på 4 månader! Å 4 månader till innan di komber hejm.. Håhhå. Va ja saknar ti flumm me Pemmi. Bara göra na hejlt omotiverat som ti hör hur Google translate uttalar sjuka ord elär lägg huvu in i tvättmaskin å rop. Ligg ihoptyngd i soffon å skåda beck å Emmi somnar hejla tiin i världens konstigast ställningar. Fa på onödiga inköp ti säästis. Va ut å ga å lejk i lejkparker. ALLTING saknar ja, en dejl åv me sjölv er i Kanada känns e som. Min allra bästast, tryggast Emmi som allti e me på flumm å sjuk humor, nästan aldrig blir arg å allti har kloka råd att koma me. Sådana vänner som Emmi växer int på träd <3

Å snart komber älskade Simon hiid å.. Känns som he e hundra år saan vi ha råkast fast e bara e en viko san.

Blejv egentligen bara ett riktit fjant-inlägg dehär tär ja bara e pussy å saknar en massa mänskor men he nu så tå. IT HA E NAN SAGT DU BÖV LÄSA! Nu ska ja slut ti va blödig å böri göra na konstruktivt!

/Fia