Sidor

onsdag 11 maj 2011

Hata-lista

Konstit hur man kan vara så glad å sedan mittialt bara känn se som Fuck the system.

En aderan sak som e konsti e fenomenet att man som MÅST skåda tv-program, läsa facebook- å blogginlägg å kommentarer, skåda foton å allt sånde som stör ejn så helvetis å man får bara hejlt i närvren åv ti si e. Men entå måst man tid å snok?! Vaför?

Från saker som bara e liti konsti ti saker ja hatar.

Ja hatar kraftuttagsaxlar som väger 1000 kilo minst å vars kätting man ska häng åpp an i, e laga åv satan sjölv som antingen bara it kuna, elä mejr troligt på rejnt fitteri it lag tid en länk til. NÄÄ, vaför he, he ska svejttas å sväras in i he sista innan man har åpphängd satskapi.

Ja hatar hande satans dadadam låtin som spelas omåomåomååteromigen på all radiokanaler. Ja hata hande satellites låtin som di hält åpå me ifjol, men dehär e noo riktit ännu mejr närvpåtagand. Hoppas e gar riktit åt helveti för an.

Ja hatar folk som tror att Novias webmail e en bostadsförmedling, ja sku it kuna bry me minder i at e finns lediga svejttoga ejttor i vasa över somarn! Än minder vill ja at era satans lägenhejtsannonser ska ta åpp utrymme i min inkorg. MONGOLIDER!

Mest åv allt hatar ja folk som it kan bestäm se å folk som it kan hör åv se.

Ja måst faktiskt ta å citer min gode vän Nynäs, han sejr mytchi klokt, men dehär va riktit extra klokt: "Ja kan noo leva me att djur fittas me me å att teknik krånglar, men faan tå foltchi böri kråta å jävlas, tå vaar ja förbanna!" Sant sa du, larsmobooi.

Nu ska ja ta å hopp i biln å fa ti skutas, i hopp om att avsluta kvällen i en trevligare anda.

Peace, love, pakito and harmony.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar