Sidor

måndag 1 augusti 2011

Sociala behov

Sku egentligen behöv städa men tykt he va så otroligt gott me kaffi å na törka grisar papp hadd lååsta handil hid, sama som vi hadd vi villon igår. Noo e he fatisdomin stor i Rönnas gååln.

Sjölv har ja just åvklara 5 dagar i ettt föus från 1800-tali, mjölk 13 koddor me kannu, jehee. Meen noo gick e he å, som allt ana. Fick fortsäta idaa vi Nikkis, kändist som rejna semestern att bara behöv skrapa ur båsen, lägg torv, byt mjölkfilter å still 4 kalvar :) Saan ha ja vori ti staden J å uträtta diverse ärand, kolla att allt e som e ska me studiestödet bl.a. Å he var e tydligen. Så nu återstår ti arbejt 4 vikor till innan vi glada till skolan går igen. Sir faktiskt framemot att böri skolan, man känder se rätt ensam jär. Sita i traktorn dagan i ända å koma hejm ti ett tomt hus på kväldan. Tycker noo om ti va för me sjölv ibland, men he behöver ju itt ga ti överdrift. Skillna på egentid å total isolering från omvärlden.

Men i hälgen blir e rajraj igen, Scooter i Kokkola me bästaste partyAnna! Oj he komber ti bli REJV! Åså eventuellt en sväng ti bostadsmässon föri på daan :)

Tala me Emmi i telefon nästan 1½ tiima igår, vi hadd liiti ti ta igen efter att itt ha hört varaders röster på 4 månader! Å 4 månader till innan di komber hejm.. Håhhå. Va ja saknar ti flumm me Pemmi. Bara göra na hejlt omotiverat som ti hör hur Google translate uttalar sjuka ord elär lägg huvu in i tvättmaskin å rop. Ligg ihoptyngd i soffon å skåda beck å Emmi somnar hejla tiin i världens konstigast ställningar. Fa på onödiga inköp ti säästis. Va ut å ga å lejk i lejkparker. ALLTING saknar ja, en dejl åv me sjölv er i Kanada känns e som. Min allra bästast, tryggast Emmi som allti e me på flumm å sjuk humor, nästan aldrig blir arg å allti har kloka råd att koma me. Sådana vänner som Emmi växer int på träd <3

Å snart komber älskade Simon hiid å.. Känns som he e hundra år saan vi ha råkast fast e bara e en viko san.

Blejv egentligen bara ett riktit fjant-inlägg dehär tär ja bara e pussy å saknar en massa mänskor men he nu så tå. IT HA E NAN SAGT DU BÖV LÄSA! Nu ska ja slut ti va blödig å böri göra na konstruktivt!

/Fia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar