Sidor

tisdag 12 juli 2011

Memory lane

.. e int en alltför trevlig gata ibland. Som så många andra gånger tå ja städar ur na djupa vråer, hittar ja en å annan dagbok. Denna gång fastna ja i ejn skriven 2001-2002, altså 8an, Fia 14 år. Altså ja blejv riktit förbanna. Ere faktiskt jag som ha skriva dehär? Altså vann gick e fejl? Hu kuna man va såde enkel i hovo? Å ha såde dåligt självförtroend? Mät sitt mänskovärde i hu mang pojkar som tykt man va söt? Fy satan för hande tidin. Kuna itt bara nan slå ejn i hovo, hårt? Skönt att man aldär, aldär blir 14 igen. Å itt 15, itt 16, itt 17 å itt nanting under 21 iaf. Ja e en nöjd 23, snart 24-åring. Å nu ska hande botchen eldas åpp. Saker som man itt blir glad åv ti hitt i gömona ska noo bara BORT.

Oj he e så skönt ti räns bort gamalt skit. Bara släng elä eld åpp allt å ga vidari i livi. Å konstater att ejn sak har man lärt se under åran: He värdefullast som finns e itt ti saker som komber gratis. He e saker som man kämpar för, slåss för å arbejtar för. Men he e ti veta når e värt att arbejt för e å når man ska insi att nää, leta vara. Når man ska lägg stolthejtin liti åt sidon å kryp en beta. Men ti veta når man ska stiga åpp innan man blir söndertrampa.

Vissa saker kan vara liti som att dra igang en trögan motorsåg. Man tankar an, pumpar bränsle, men entå itt så man dränker an, man drar å försöker allt va man kan, å he lovar å lovar men he blir liksom aldär hedi sista. Å man drar mejr å mejr å man blir svejtto å får blåmärk å får i närvren å tisist blir man så lejd e så man sku bara kuna kast hande jävla sågsatan åt helveti å sess ner å gråt. Men utan motorsåg blir e ju itt naa huggd. Ja vejt att hande ana motorsågin sku start hu lätt som helst, men ja vill itt ha han. Han e itt alls lika bra. Så he noo ti försök fortsäta dra bara, hur tungt e än e. För he SKA gaa. Åså mittiallt star man tär, om än kanski liti skitin, å me några blåmärk jär å tär, men entå. He starta ju! Å gar som aldär förr. Å noo känns he bra! Nu ska jär huggas. Du å jag, sågen.

Viktigt e att man kan urskilj trögstartade motorsågar från avantar. Du vejt ni kan utför ett bra arbejt ilag, men nää, itt fast du sku sta på hovo å skit småpengan startar fanskapi. Dra itt de fördärva, he startar entå itt. Lämn över avantsatan åt nan som ork me an. Gräsi kan du väl satan måka för hand om he e så. He e noo betär värma me vedin. Jaa, fa å hugg iställi.

/Fia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar